Privātpersonas maksātnespēju Lielbritānijā

Pirmā maksātnespējīgā latvieša Lielbritānijā Andra Bruveļa parādsaistības bijušas 95 000 eiro (66 770 lati), ko veidoja gan dzīvokļa un patēriņa kredīti Latvijā, gan arī kredīts automašīnas iegādei Lielbritānijā.

.

Source: http://www.financenet.lv/

Mēģināja vienoties ar bankām

Kā šodien preses konferencē atzina Bruvelis, pirms izšķiršanās par maksātnespējas procesu viņš mēģinājis vienoties ar bankām, taču tās nav vēlējušās samazināt ikmēneša maksājumus.

Viņam bijis dzīvokļa kredīts “ABLV Bank” (agrāk “Aizkraukles banka”), vēl viens kredīts “BigBank”, kredītkarte “Nordea bankā” un arī aizņēmumi Lielbritānijā, no kuriem viens bija kredīts automašīnas iegādei. Pats Bruvelis gan sākotnēji stāstīja, ka kredītus ņēmis, lai palīdzētu brālim attīstīt biznesu.

Maksātnespējas procesu Lielbritānijā viņš izgājis, jo vēl pirms gada Latvijā nebija veikti grozījumi Maksātnespējas likumā, kā arī viņam bijušas saistības Lielbritānijā, kur viņš dzīvo jau sešus gadus.

Vaicāts, kā viņam radušās maksātspējas grūtības, viņš stāstīja, ka darbu nezaudēja, tomēr cieta autoavārijā un tāpēc aizkavējušies kredītu maksājumi, bet bankas piemērojušas soda naudas, nepiekrītot ikmēneša maksājumu samazinājumam.

Pēc viņa sacītā, vienīgais, no kā maksātnespējas procesā nācies šķirties, ir dzīvoklis, bet nekādas citas viņam piederošās mantas un vērtības nav izsolītas.

Jau no pirmās dienas, kad viņš iesniedzis maksātnespējas pieteikumu, kreditori viņu likuši mierā.

Brīvs no saistībām

Bruvelis, kurš Lielbritānijā strādā par autoelektriķi, ar maksātnespēju esot ļoti apmierināts. “Jūtos brīvs no saistībām, man vairs nav neviena parāda un varu visu sākt no jauna,” optimistiski noskaņots bija maksātnespējīgais latvietis.

SIA “Clear Debt Solutions” pārstāvis, advokāts Anglijā Andrejs Smoļenko, kas palīdzēja Bruvelim maksātnespējas procesā, skaidroja, ka patlaban viņa pārstāvētā kompānija sniedz konsultācijas aptuveni 20 latviešiem Lielbritānijā, kas vēlas, lai tiktu atzīta viņu maksātnespēja.

Jāpierāda, ka parādsaistības nevar segt

Maksātnespējas process Lielbritānijā esot ļoti liberāls, un to varot iziet gada laikā. Iesniedzot prasību par fiziskās personas maksātnespēju Lielbritānijā, jārēķinās ar 430 latiem, bet procesa kopējās minimālās izmaksas veido 700 mārciņas (610 latus), ko veido valsts nodeva. Tomēr, ja persona saņem sociālo palīdzību, tā tiek daļēji atbrīvota no nodevas nomaksas un maksā 475 mārciņas (415 latus).

Lai veiksmīgi izietu maksātnespējas procesu Lielbritānijā, personai ir jāatrodas šajā valstī vismaz sešus mēnešus, kā arī tiesai jāpierāda, ka nav spējīga segt savas saistības. Tāpat maksātspējas grūtībās nonākušajai personai būs jāpārliecina tiesnesis, ka tās nodoms ir arī turpmāk dzīvot Lielbritānijā.

.