Fizisko personu bankrots

Ja aizņēmējiem no ES (Latvija, Lietuva, Igaunija un citas valstis) trūkst līdzekļu savu parādus nomaksai un ir iespēja padarīt Lielbritāniju (Anglija, Velsa, Skotija un Ziemeļ Īrija) par savu galveno interešu centru, viņiem parādās tiesības izmantot britu likumdošanu, kas saistīta ar bankrotēšanu, savos nolūkos.

.

Source: Insolbaltika UK

Lai Anglija kļūtu par Galveno Interešu Centru – GIC (Centre of Main Interests “COMI”), atsevišķos gadījumos ir pietiekams strādāt, mācīties vai nodarboties ar uzņēmējdarbību šīs valsts teritorijā tikai 6-8 mēnešu laikā.

Jāatzīmē, ka ne visos gadījumos GIC sakrīt ar aizņēmēja pastāvīgo dzīvesvietu. Lai noteiktu GIC nav svarīgi kur atrodas kreditori un, kādā valstī parādījās parādi. Anglijas tiesneši un bankrota administratori īpašu uzmanību pievērš faktiskas dzīvesveida maiņas, aizņēmējam pārceļoties uz Angliju, pierādījumiem.

Angļu likumdošana, kas saistīta ar fizisko personu maksātnespēju evolucionēja gadsimtiem. Modernizēta versija ļauj aizņēmējiem pretendēt uz:

 • aizsardzību no ES kreditoru darbībām, kas saistītas ar parādu piedziņu
 • procentu un sodu aprēķināšanas pārtraukšanu
 • daudzu parādu norakstīšanu (ar dažiem izņēmumiem)
 • bankrota procedūras pabeigšanu pēc 12 mēnešiem

No citas puses, bankrota procedūrai Anglijā ir rinda būtisku trūkumu.

.

Aizņēmēju finanšu rehabilitācija

Bankrots – ir viena no parādu dzēšanas metodēm, kura var tikt izmantota , kad aizņēmējs nav spējīgs atmaksāt parādus. Bankrota procedūras Anglijā pamatā ir divi galvenie principi:

 • Bankrots ļauj norakstīt aizņēmēja parādus (ar dažiem izņēmumiem) un dod jauna finanšu sākuma iespēju.
 • Bankrots ļauj sadalīt starp kreditoriem aizņēmēja rīcībā esošus finansu resursus.

Bankrota pozitīvās puses ir sekojošas:

 • Uz lēmuma par bankrotu pieņemšanas brīdi visi parādi tiek atspoguļoti tiesas dokumentos un, kreditori zaudē parādnieka vajāšanas tiesības.
 • Automātisku visu bankrota ierobežojumu atcelšanu pēc 12 mēnešiem no lēmuma par bankrotu pieņemšanas brīža un lielākas daļas parādu norakstīšanu.

Bankrota negatīvās puses ir sekojošas:

 • Tiek norakstīti visi bankrota aktīvi, ieskaitot zemi, māju, dzīvokli, transporta līdzekļus, un tie var tikt pārdoti.
 • Bankrots nevar ņemt kredītu lielāku par 500 mārciņām nepaziņojot kreditoram par savu bankrotu.
 • Kredītu lietā tiks izdarīts ieraksts par bankrotu un saglabāsies tur sešu gadu garumā. Tas, savukārt, var apgrūtināt kredītu saņemšanu ar izdevīgiem nosacījumiem šī laika garumā.
 • Bankrota administrators var piemērot piespiedu maksājumus parāda segšanai termiņā līdz trim gadiem (Income Payment Order/Agreement).
 • Ja bankrots veica nelikumīgu vai prettiesisku darbību pirms vai bankrota laikā, tad viņam var draudēt tiesas lēmums par bankrota ierobežojumu darbības termiņa pagarināšanu no diviem līdz piecpadsmitiem gadiem (Bankruptcy Restriction Order/Undertakings).

Citas negatīvas bankrota puses ar mazāko prioritāti:

 • Bankrota personālie dati tiks ierakstīti Personālās Maksātnespējas Reģistrā (the Individual Insolvency Register). Šī informācija tiek dzēsta pagājot 3 mēnešiem pēc bankrota procedūras pabeigšanas.
 • Bankrotam nav tiesību ieņemt dažus augstākstāvošus amatus ekonomikas finanšu un juridiskās sfērās, kur nepieciešams saņemt licenci (Chartered Accountants, Lawyers, Insolvency Practitioners, Financial Advisers, Bank Managers).

Kā arī bankrots nedrīkst:

 • Būt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) direktoru bez tiesas atļaujas.
 • Piedalīties SIA dibināšanā un SIA pārvaldē bez tiesas lēmuma.
 • Bez tiesas lēmuma turpināt savu biznesu zem cita nosaukuma, kas atšķiras no nosaukuma, kurš bija biznesam bankrota pasludināšanas laikā.
 • Strādāt par miertiesnesi vai skolas direktoru.
 • Strādāt par vietējās pašvaldības padomes locekli.

.

Pakalpojumi

Mūsu klientiem no ES valstīm (Latvija, Lietuva, Igaunija un citas valstis) tiek nodrošināta personālā pieeja un profesionālā palīdzība bankrota procedūras izmantošanā savos mērķos. Sakarā ar to, ka lielāka daļa aizņēmēju kļūst par bankrotiem vienu reizi dzīvē, galīga lēmuma pieņemšana prasa rūpīgu sagatavošanu.

Mūsu maksātnespējīgu aizņēmēju finanšu rehabilitācijas pakalpojumi iekļauj sevī bāzes, kas nepieciešama veiksmīgai bankrota procesa uzsākšanai, vešanai un pabeigšanai izveidošanu. Mēs piedāvājam klientiem sekojošo:

 • Pilnīgs konsultāciju atbalsts
 • Visu dokumentu sagatavošana lietas iesniegšanai tiesā
 • Lietas pārstāvība tiesas sēdē
 • Sadarbība ar bankrota Administratoru
 • Pasākumu plānošana klienta īpašumu aizstāvēšanai
 • Palīdz Jums izdarīt ierakstu par Lielbritānijas lēmumu par bankrotu citu ES dalībvalstu maksātnespējas reģistros
 • Profesionālā palīdzība bankrota perioda laikā
Jāatceras, ka lieta par bankrotu tiks izskatīta tiesā pēc klienta dzīvesvietas. Мēs strādājam ar visām tiesām Anglijas un Velsas teritorijā.

Bankrots jāuzskata par pēdējo iespēju tikt galā ar parādiem, kuri izgāja no kontroles. Pirms galīga lēmuma pieņemšanas, nepieciešams izskatīt visus rīcībā esošus alternatīvus variantus.